Overhalla barne- og ungdomsskole

Overhalla barne- og ungdomsskole ligger på Ranemsletta, i kommunesenteret i Overhalla og er en barne- og ungdomsskole med 312 elever og 60 ansatte. Skolen har SFO med 40 elever. Skolen sto ny og moderne i 2014, og vi er opptatt av at når elevene trives så lærer de bedre.

Fagarbeider/assistent

Overhalla barne- og ungdomsskole har ledig 70% stilling som barne- ungdomsarbeider  / fagarbeider. Ufaglært med relevant praksis kan også komme i betraktning.  Midlertidig ut skoleåret  2020/2021 med mulighet for forlengelse

Arbeidsoppgaver

Oppfølging og veiledning av elever i undervisning og friminutt
Tilrettelegge for enkeltbarns behov og utviklingsnivå
Skape og opprettholde gode rutiner og relasjoner
Være en tydelig, varm og inspirerende voksenperson i team og med øvrige ansatte både på skolen

Kvalifikasjoner

Barne- og ungdomsarbeider / relevant fagbrev. Ufaglært med relevant praksis kan også komme i betraktning.
Gode språkferdigheter (bestått norskprøve 3 er et minimum)
Erfaring fra arbeid med barn og unge er en fordel
Personlige egenskaper

Du kan jobbe under pedagogiske veiledning
Du må tåle høyt arbeidstempo
Du må ha gode evner til å bygge gode relasjoner til barn og unge
Du har gode samarbeidsevner og kan arbeide både selvstendig og i team
Du har høye ambisjoner på elevenes vegne
Personlig egnethet tillegges stor vekt

Arbeidstid 5 dager i uka 08.30 – 14.45, en dag i uka fra kl. 08.00 (komprimert arbeidsår).

Vi tilbyr:

En engasjerende og variert jobb
Engasjerte og profesjonelle kollegaer i et godt arbeidsmiljø
Tilsettings- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk
Lønn etter avtale
Vi er en IA-bedrift

Nærmere opplysninger fås hos rektor Sara Kværnø Saugen, tlf. 905 67 910 eller ass.rektor Andreas Langfors Åsli, tlf. 908 77 031

Ansettelse betinger godkjent politiattest.

Tiltredelse snarest. Søknadsfrist: 12. november 2020.

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmeside www.overhalla.kommune.no under Ledige stillinger.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Referanser bes oppgitt i søknaden.

 

Lærere

Overhalla barne- og ungdomsskole har ledig lærerstillinger. Vikariat ut skoleåret 2020/2021. Inntil 150 % vikariat ut skoleåret 2020/2021 der arbeid som kontaktlærer må påregnes. Arbeidet vil hovedsakelig være på mellomtrinn, og noe på ungdomstrinn.

Arbeidsoppgaver

Undervisning i klasserommet
Spesialpedagogisk arbeid
Systematisk arbeid med styrking av elevenes sosiale og emosjonelle ferdigheter
Delta på samarbeidsmøter
Delta aktivt i skolens profesjonsfellesskap

Kvalifikasjoner:

Godkjent undervisningskompetanse som lærer i grunnskolen
Spesielt søkes fagkompetanse i spes.ped., norsk og kunst og håndverk
Har erfaring som kontaktlærer
Har erfaring i bruk av læringsbrett som pedagogisk verktøy
Evne til å gjennomføre variert undervisning i klasse, grupper og med enkeltelever
Evne til tett og systematisk oppfølging av elever
God evne til å finne løsninger på tilpasset opplæring for alle elever
Gode ferdigheter ihht vurderingsforskriftens krav
Personlige egenskaper

Har et positivt elevsyn
Er en tydelig og varm læringsleder
Har evner til et tett og godt samarbeid med foresatte
Er arbeidsom, strukturert og systematisk
Er målrettet og ambisiøs
Er en god lagspiller og relasjonsbygger
Liker utfordringer og prioriterer tett lærersamarbeid
Fleksibel og endringsvillig
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

En engasjerende og variert jobb
Engasjerte og profesjonelle kollegaer i et godt arbeidsmiljø
Tilsettings- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk
Lønn etter avtale
Vi er en IA-bedrift

Nærmere opplysninger fås hos rektor Sara Kværnø Saugen, tlf. 905 67 910 eller ass.rektor Andreas Langfors Åsli, tlf. 908 77 031

Ansettelse betinger godkjent politiattest

Tiltredelse snarest. Søknadsfrist: 12. november 2020.
Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmeside www.overhalla.kommune.no under Ledige stillinger.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Referanser bes oppgitt i søknaden.

 

Miljøterapeut

100 % midlertidig stilling med mulighet for forlengelse. Arbeidsoppgaver på barneskolen. Vi søker en tydelig, trygg og varm voksen, som kan gi elevene struktur og forutsigbarhet og bidrar til at elevene skal bli selvstendige og utvikle seg etter egne forutsetninger. Vi ønsker deg som «brenner» for jobben.

Arbeidsoppgaver

Oppfølging av enkeltelev i form av regulering av følelser, sosial og faglig støtte i og utenfor klasserommet
Systematisk arbeid med styrking av sosiale og emosjonelle ferdigheter
Delta på samarbeidsmøter
Deltar aktivt i skolens profesjonsfellesskap
Kvalifikasjoner
Relevant godkjent utdanning på høyskole eller universitetsnivå som passer til oppgavene. Eks som vernepleier, sosialt arbeid, sosionom eller som barnevernspedagog
Evner å planlegge og jobbe strukturert i tråd med skolens verdier
Evne til å regulere andres følelser og atferd
Kunnskap om barns sosiale og emosjonelle utvikling
Du må ha god helse både psykisk og fysisk, da arbeidet er til tider krevende
Gode språkferdigheter i norsk, både skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper

Du er tydelig i voksenrollen og kan sette grenser på en klar og omsorgsfull måte
Du er rolig, kontrollert og reflektert
Du har et positivt elevsyn, kan se hele eleven og forstå det bakenforliggende ved atferden
Du er god til å etablere trygge relasjoner og har gode samarbeidsevner
Du er imøtekommende, presis og pålitelig
Du har høy arbeidskapasitet og pågangsmot
Du har tålmodighet og evne til å tenke langsiktig
Du tar initiativ og ansvar, og vise engasjement
Du er målbevisst og systematisk
Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi tilbyr:

En engasjerende og variert jobb
Engasjerte og profesjonelle kollegaer i et godt arbeidsmiljø
Tilsettings- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk
Lønn etter avtale
Vi er en IA-bedrift

Nærmere opplysninger fås hos rektor Sara Kværnø Saugen, tlf. 905 67 910 eller ass.rektor Andreas Langfors Åsli, tlf. 908 77 031

Ansettelse betinger godkjent politiattest

Tiltredelse snarest. Søknadsfrist: 12. november 2020.

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmeside www.overhalla.kommune.no under Ledige stillinger.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Referanser bes oppgitt i søknaden.