Sykepleier og Fysioterapeut

Namdal Rehabilitering IKS er et rehabiliteringssenter som eies av 10 kommuner i Namdalen + Osen. Senteret er lokalisert på Høylandet Nord i Trøndelag, og har plass til 26 brukere. Senteret utfører rehabilitering for eierkommunene innenfor et bredt felt av diagnosegrupper. I tillegg har Namdal Rehabilitering avtale med Helse Midt Norge om spesialisert rehabilitering til følgende diagnosegrupper: Brudd –og slitasjeskader i skjelett, kronisk muskel- og bløtdelssmerte, lungesykdom, kreft og livsstilsendring ved sykelig overvekt. Rehabiliteringstilbudet gis både individuelt og i grupper. Kultur og fritidsaktiviteter er en integrert del av rehabiliteringsprosessen.

Autorisert sykepleier 90% stilling i turnus – vikariat

Vi søker sykepleier i et års vikariat fra nyttår.

Stillingen har 2 delt turnus og inngår i team Nordlys.

Ønskelig med erfaring som sykepleier innen ansvarsområdene for team Nordlys; lungesykdommer, sykelig overvekt og generell rehabilitering.

Sykepleierne rullerer på funksjonen som ansvarsvakt for avdelingen.

Intern opplæring må påberegnes i forkant av oppstart.

 

Stillingsstørrelse: 90% (hver 3. helg)

Kvalifikasjon: autorisert sykepleier/spesial sykepleier

Lønn: etter tariff

Tiltredelse: 02.01.23

Søknadsfrist: 10.10.22

 

Fysioterapeut engasjement inntil 60%

Vi pr. tiden behov for engasjement fysioterapeut inntil 60% med snarlig tiltredelse.

Fortrinnsvis dagvakter og hver 4. lørdag.

Varighet: 01.10 – 22.12.22 – med mulighet til forlengelse.

 

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling.

Personlige egnethet/egenskaper vektlegges.

Viser ellers til www.namdalrehab.no eller vår facebookside for mer informasjon om senteret og stillingen.

 

Spørsmål rettes til sykepleier/stedfortredende daglig leder Åsmund Elstad på tlf. 743 22 100 eller på e-post: post@namdalrehab.no

God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne er felles for alle utlysningene. Søknad med CV sendes Namdal Rehabilitering, post@namdalrehab.no

 

Spørsmål kan også rettes til daglig leder Claes Gøran Sellæg på tlf. 743 22 100 evt. post@namdalrehab.no