Danselærer / dansepedagog

Kulturskolen er del av enheten Kultur, sammen med bibliotek, kino, kulturhus, enhetsleder og kulturmedarbeidere.

Nærøysund kulturskole har undervisningstilbud innen fagområdene musikk, dans og visuell kunst. Dette organiseres som breddetilbud, kjernetilbud og fordypningstilbud. Det meste skjer ukentlig, men det kan og organiseres annerledes med korte kurs, workshops, feriekurs o.l.

Hovedbasen til kulturskolen er i nybygde «Nøkkrosa» på Kolvereid, som foruten kulturskolen også huser Nærøysund bibliotek, avd. Kolvereid og Kolvereid Skole (1.-10. trinn). Kulturskolens undervisning foregår både her og spredd rundt på kommunens andre skoler, Rørvik skole, Austafjord skole, Foldereid oppvekstsenter, Nærøysundet skole og Gravvik oppvekstsenter. I løpet av høsten 2021 er også to store nye idrettshaller på henholdsvis Kolvereid og Rørvik klar til bruk for skoler, lag og foreninger og for kulturarrangement.

Kulturskolen har i dag i overkant av 200 elevplasser, men vi ønsker flere!

Rammeplanen «Mangfold og fordypning» er vedtatt grunnlagsdokument for driften av kulturskolen.
Nærøysund kulturskole skal være et ressurssenter i kommunen og ønsker tett samarbeid med frivillig kulturliv, skoler og SFO, bibliotek og andre kommunale enheter. Kulturskolen organiserer bl.a. satsingsprosjektet «Kulturtimen» i SFO-tiden. Kulturtimen består av et mangfold av kulturopplevelser/undervisning, er gratis å delta på og har sosial og økonomisk utjevning som hovedmål.

Hos oss får barn og unge oppleve mestring innen kunst og kultur og vi jobber for at stadig flere barn og unge i Nærøysund skal få ta del i varierte og gode kunst- og kulturtilbud.

Arbeidsoppgaver

 • Inntil 100% stilling som kulturskolelærer innen dans.
 • Undervisning i dans og koreografi.
 • Utvikle dansetilbudet i kulturskolen i tråd med rammeplanen «mangfold og fordypning».
 • Samarbeid med kulturskolens øvrige personale.

Kvalifikasjoner

 • Minimum tre års høyere utdanning innen fagfeltet dans. Krav om praktisk pedagogisk utdanning.
 • Alternativt faglærerutdanning med minimum 120 studiepoeng innen dans.
 • Skoleeier kan i særlige tilfeller ansette søkere som ikke tilfredsstiller disse kravene dersom tilsvarende realkompetanse kan dokumenteres.
 • Førerkort klasse B
 • Krav om politiattest av nyere dato for undervisningsstillinger.

Personlige egenskaper

 • Gode faglige kunnskaper.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Fleksibel.
 • Kunstnerisk kreativ og nytenkende.
 • Gode relasjonelle egenskaper overfor kollegaer, elever og foresatte.

Vi tilbyr

 • Lønn etter tariff og lokale avtaler.
 • Gode villkår for pensjon og forsikring

Søknadsfrist: 18. april 2021

Søknad sendes inn her

For mer informasjon om stillingen, kontakt: Enhetsleder, Tom Løkken Antonsen, mob: 468 02 203 – tom.antonsen@naroysund.kommune.no