Banksjef Ytre Namdal

Livet leves lokalt – derfor har vi stor tro på å være tilstede der kundene våre bor, slik at vi kan bidra til at det bygges sterke lokalsamfunn og heie frem nye initiativ. Vår visjon – sammen får vi ting til å skje – handler om å skape energi, resultater, endring og utvikling. Slik skal vi fortsette å utvikle oss og vår posisjon som regionens viktigste finansaktør, og bidra til videreutviklingen av Ytre Namdal!

Ett SMN er navnet på konsernets nye strategi frem mot 2023. Det navnet har den fått fordi vi både skal utvikle oss innenfor hvert forretningsområde og på tvers av hele konsernet – som ett SMN. For Ytre Namdal betyr det at vi har et større fokus på synergiene mellom banken, SpareBank 1 Regnskapshuset SMN og EiendomsMegler 1 SMN. Sammen danner vi regionens største finanshus.

Som banksjef vil du ha en tredelt rolle:

  • lede finanshuset i Ytre Namdal med fokus på felles markedstiltak og skape synergier mellom bank, megler og regnskapshus
  • banksjef privatmarked med ansvar for strategisk måloppnåelse, vekst og kunderekruttering
  • stillingen omfatter også en rolle i næringsliv team Trøndelag nord, med et spesielt ansvar for kunderekruttering og relasjonsbygging i Ytre Namdal

Vi søker en trygg og tydelig leder, som vet å balansere styring/ledelse med autonomi og handlefrihet for den enkelte rådgiver. Videre er det ønskelig med en leder som utfordrer, både internt og eksternt, og gjennom dette skaper synergier mellom megler, regnskapshuset og banken. Ny banksjef må være en pådriver og premissgiver for endring og utvikling slik at banken utvikler seg i tråd med gjeldende strategi. Det er viktig at banksjefen er synlig i lokalsamfunnet, engasjert i det som foregår og representerer SMN på en god måte.

Vi tror du har gode forutsetninger for å lykkes hvis du har:

  • ledererfaring, enten i form av personalledelse eller fag-/prosessledelse
  • erfaring fra bank eller tilsvarende virksomhet
  • erfaring fra kommersielle roller hvor salg og kundekontakt er viktig
  • kjennskap til markedsområdet og dets næringsliv

Vi tilbyr en synlig og viktig rolle i regionens viktigste finanshus. Hos oss får du mulighet til å bidra til at Ytre Namdal blir et bedre sted å bo for oss alle.

Spørsmål om stillingen kan rettes til konserndirektør privatmarked, Nelly Maske, tlf. 901 38 380. Eller fagansvarlig rekruttering, Emil Lutterloh-Lie, tlf. 468 91 281.

Søknadsfrist: 8. august 2021

Søk på stillingen her