ROV-operatør

Emilsen Fisk AS ble etablert allerede i 1975, og har siden utviklet seg til å bli en av hjørnesteinsbedriftene på Namdalskysten. Selskapet har vokst til å bli et helt konsern, med totalt rundt 50 ansatte, konsesjoner for oppdrett av laks (5649 tonn MTB), og flere underliggende selskaper i konsernstrukturen. Vi finner blant annet to rederier […]

Les mer

Kantinedriver – Grong vgs

Grong videregående skole har ca. 280 elever og ca. 70 ansatte. Linjer ved skolen er bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, helse- og oppvekstfag, idrettsfag, naturbruk, og studiespesialisering. Skolen trenger ny kantinedriver snarest på grunn av at tidligere driver ble pensjonist 1. mars. Kantina drives i privat regi, skolen leier ut lokaler. Kantina er en viktig del […]

Les mer

Servicetekniker

MK Salg søker servicetekniker! Arbeidsoppgaver: Service og vedlikehold av gulvvaskemaskiner og roboter ute hos våre kunder Service og vedlikehold av maskiner inne på vårt verksted. Lagerstyring og bestilling av varer. Ordrebehandling. Andre arbeidsoppgaver vil også være deltagelse i vår butikk og profilavdeling. Være med på produksjon av profilering samt montering av dette på biler og […]

Les mer

Styrer Bangsund barnehage 100 % fast stilling

Vi søker etter ny styrer på Bangsund barnehage. Bangsund barnehage er en kommunal to- tre avdelings barnehage med 25-35 barn i alderen 1- 5 år. Barnehagen ligger nært Bangsund skole og flotte turområder. Som styrer i Bangsund barnehage vil du være leder til 7-10 ansatte og din nærmeste leder vil være virksomhetsleder barnehage. Barnehagen er […]

Les mer

Sykepleier 100% stilling

Ledig stilling på Røyrvik Helse og Omsorg Røyrvik omsorgssenter ligger i fjellbygden Røyrvik like ved Børgefjellnasjonalpark og svenskegrensen, vi har 13 institusjonsplasser og 9 omsorgsboliger og hjemmebaserte tjenester. I tilknytning til omsorgssenteret har vi et institusjonskjøkken, helsestasjon og legekontor. Røyrvik omsorgssenter er en arbeidsplass som tilbyr et godt arbeidsmiljø og varierte arbeidsoppgaver. Vi legger stor […]

Les mer

Lærlingeplasser

Overhalla kommune har følgende lærlingeplasser ledig fra høsten 2023 Helsefagarbeider (2 plasser) Barne- og ungdomsarbeider For nærmer opplysninger kontakt: Helsefagarbeider: Fagutviklingssykepleier Tone Mette Flått tlf 415 36 536 Barne- og ungdomsarbeider: Styrer Skage barnehage Marit Haugen tlf 404 81 565 Elektronisk søknad på kommunens hjemmeside Søknadsfrist: 20. mars 2023

Les mer

Sykepleier – Overhalla sykeheim

Overhalla kommune i Trøndelag har ca. 3830 innbyggere. Kommunesenteret ligger sentralt i forhold til fly- og togsamband (ca. 20 km øst for Namsos. Et variert godt næringsliv har bidratt til økende folketall de senere årene. Overhalla sykeheim søker etter ny medarbeider. Har du lyst på nye utfordringer? Vil du være med på å yte gode tjenester til […]

Les mer

Koordinator forebygging

Brenner du for at barn og unge skal ha gode oppvekstvilkår? Vi tilbyr en spennende 100 % fast stilling som Koordinator forebygging i Namsos kommune. Kommunen er i en positiv utvikling i arbeidet for inkludering, tidlig innsats og koordinerte tjenester. Kommunens arbeidsprosess Trygg Arena skal forbedre samarbeidet omkring tjenester til barn, unge og deres familier. […]

Les mer

Veterinær/ fiskehelsebiolog

SinkabergHansen er en selvstendig oppdrettsaktør med hovedkontor på Marøya i Nærøysund kommune. Selskapet har i dag om lag 280 egne ansatte. Havbruksavdelingen drifter lokaliteter i Trøndelag og Nordland. Laksefabrikken for slakting og bearbeiding ligger på Marøya. Produksjon av settefisk skjer i Nærøysund/Bindal. Eget rederi og verkstedavdelinger hører med – sammen med ulike prosjekter innen forskning […]

Les mer

Salgsmedarbeider – lager – logistikk

Har DU lyst å bli en del av landets største aktør innenfor ettermarkedet av anleggsmaskiner? Vi søker Salgsmedarbeider – lager – logistikk Kontorsted: Namsos Arbeidsoppgaver: Salg av reservedeler over disk og telefon Fakturering Kundeoppfølging Varemottak Forsendelse av deler Betjene våre mekanikere i tett samarbeid med Serviceledere Kvalifikasjoner: Ønskelig med teknisk bakgrunn og erfaring fra kundebehandling […]

Les mer

Prosjekt-og byggeleder

Prosjekt-og byggeleder i 100 % fast stilling ved Eierskap og utbygging Namsos kommune har flere spennende prosjekter på gang og søker etter en engasjert og dyktig prosjekt- og byggeleder. Du vil få en spennende lederjobb med ansvar for å lede gjennomføringen av prosjekter, helt fra kartlegging av behov til overlevering. Namsos kommune vil være en […]

Les mer

Vi søker nye medarbeidere!

Circle K Høylandet søker nye medarbeidere! Butikkmedarbeider (30-50% stilling) Helgevakt (passer godt til stundenter) Hvis du er glad i å møte nye mennesker, motivert, utadvendt og salgsorientert da er dette jobben for deg. Din hovedoppgave vil være å gi rask og vennlig kundeservice. Vi kan tilby en jobb med varierte arbeidsoppgaver. Du vil arbeide turnus […]

Les mer

Lærer – Namsos opplæringssenter

Namsos opplæringssenter har mange og varierte oppgaver. Hovedoppgavene våre er norskopplæring, grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne. I tillegg er vi involvert i flere spennende prosjekter. Norskopplæring for innvandrere gis etter læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Tilbud gis etter lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Namsos Opplæringssenter deltar i et nasjonalt forsøk med […]

Les mer

Medarbeider – butikk/ trelastlager

Herlof Flosand AS har fått nye lokale eiere og er i den forbindelse i gang med ekspansjon av virksomheten. Både butikk og utstilling skal utvides og oppgraderes for å imøtekomme morgendagens krav til et moderne og attraktivt byggevarehus. For å kunne gjøre dette trengs det flere skarpe hoder og flittige hender. Vi søker derfor etter […]

Les mer

Konsernleder fiskehelse

SinkabergHansen er en selvstendig oppdrettsaktør med hovedkontor på Marøya i Nærøysund kommune. Selskapet har i dag om lag 280 egne ansatte. Havbruksavdelingen drifter lokaliteter i Trøndelag og Nordland. Laksefabrikken for slakting og bearbeiding ligger på Marøya. Produksjon av settefisk skjer i Nærøysund/Bindal. Eget rederi og verkstedavdelinger hører med – sammen med ulike prosjekter innen forskning […]

Les mer

Tømrer

Namdal Bygg & Montering AS ble etablert i 2021 og er en voksende bedrift som består av 8 ansatte. Vår bedrift driver med både renovering, tilbygg/nybygg og vaktmestertjenester. Itillegg er montørene våre ute i «felten» og monterer både internett og tv for noen av våre samarbeidspartnere. Vi holder til i Namsos og tar for oss […]

Les mer

Skipper/ styrmann

Emilsen Rederi AS er en tjenesteleverandør til havbruksnæringen. Vi er datterselskap av Emilsen Gruppen AS. Selskapet eier og driver sertifisert fartøy. Per dags dato har vi en servicebåt MS Perlen. Vi tilbyr tjenester innen fortøyningsarbeid, utsett og fjerning av utstyr, sleping, hjelp ved avlusing, andre operasjoner på lokaliteter. Hovedkunden er Emilsen Fisk og stort sett […]

Les mer

Helse- og velferdssjef

Er du vår nye helse- og velferdssjef? Bindal kommune er en liten og godt drevet kommune, og du vil lede en sektor med om lag 100 ansatte. Bindal kommune er organisert i tre sektorer; helse og velferd, plan og ressurs samt oppvekst og kultur. Hvert område ledes av en sektorleder. Stillingen inngår i kommunedirektørens strategiske […]

Les mer

Ledige stillinger – Røyrvik oppvekstsenter

Ledige stillinger på Røyrvik oppvekstsenter Røyrvik oppvekstsenter består fra høsten 2022 av skolen med 41 elever, SFO og barnehage med en norsk og en samisk avdeling. Røyrvik kulturskole er samlokalisert med oppvekstsenteret og har et bredt tilbud. Vi kan tilby fin og trivelige lokaler, små klasser/grupper og godt og sosialt arbeidsfellesskap preget av humør og […]

Les mer

Samisk språkkonsulent

Samisk språkkonsulent, 100 % vikariat i perioden til 30.06.23 med mulighet for fast ansettelse. Raarvihken tjïelte/Røyrvik kommune har siden 2013 hatt status som samisk språkforvaltningsområde. Formålet er tilrettelegging for at den samiske befolkningen skal kunne bevare og utvikle sitt språk, og gi alle rett til å bli betjent på samisk. Samisk avdeling er underlagt avdelingen […]

Les mer

Avd. leder – vann og avløp

Det søkes etter avdelingsleder for avdelingen vann og avløp i enheten kommunalteknikk. Stillingen medfører stor grad av utadrettet kommunikasjon, samt tett samarbeid internt og med eksterne aktører. Stillingen vil innebære selvstendig arbeid hvor det kreves initiativ og kreativitet for å bidra til å utvikle virksomheten videre. Ved kommunalteknikk er det totalt 20 ansatte. Avdeling for […]

Les mer

Rådgiver byggesak

Ved enhet for byggesak, oppmåling og plan er det ledig en 100 % stilling som byggesaksbehandler. Enheten inngår i ansvarsområdet Teknisk, som består av enhetene kommunalteknikk, byggdrift, plan/byggesak, prosjekt og brann. Enheten har ansvaret for behandling av bygge- og delesaker, tilsynsvirksomhet, veiledning i henhold til plan- og bygningsloven, samt deler av kommunens eiendomsforvaltning. Pr. i […]

Les mer

Miljøterapeut – Rørvik skole

Vi har ledig 200 % årsvikariat som miljøterapeuter på 5-10. trinn ved Rørvik skole, med oppstart omgående. Arbeidsoppgaver: Ta vare på enkeltelever i skolen Følge opp elever i individuelle og tilpassede aktiviteter Tilrettelegging for et trygt og godt klasse- og skolemiljø Oppfølging av psykososiale utfordringer Samarbeide med skolens miljøteam, pedagoger, assistenter og ledelse ved skolen […]

Les mer

Lærer – Rørvik skole

Vi har ledig 100 % fast og 200 % årsvikariat som lærer – Rørvik skole. Vi har behov for to kontaktlærere på mellomtrinnet, samt en spesped-/styrklærer på 5.-10. trinn i 50 % og en spesped-/styrklærer i 50 % på 1.-4. trinn. De to siste kan kombineres til en 100 % stilling eller deles opp i […]

Les mer

Kontaktpersoner – Midtre Namdal barneverntjeneste

Kontaktpersoner Midtre Namdal barnevernstjeneste, inntil 3 x 100 % faste stillinger Vi ser etter deg som har et stort engasjement for barn, unge og deres familier! Barneverntjenesten i Midtre Namdal har flyttet inn i nye, moderne lokaler i Forsikringsgården i Namsos sentrum, og er en av tre tjenester i Barne- og familietjenesten i kommunen. Barneverntjenesten […]

Les mer

Badebetjent

Badebetjent – Fast stilling (timelønnet) sesong oktober-mars I første omgang gjelder dette fast timelønnet stilling og i sesongen er det 20% stilling ved Trones svømmehall. Det vil i løpet av sesongen bli ytterligere økning av stillingsprosent for Namsskogan svømmehall. Arbeidstid: Kveld Kvalifikasjoner: Være fylt 18 år. Godkjent livredningsprøve (må ha eller tas før oppstart). Gode […]

Les mer

Driftstekniker

VESO Aqualab Klekkeri har en ledig 100% stilling på Skorstad. Liker du å jobbe praktisk i et trivelig arbeidsmiljø? Da er du personen vi leter etter! VESO Aqualab er en ledende aktør innen oppdragsforskning på fisk. Forsøksstasjonen har per i dag 35 ansatte. Forsøksstasjonen er lokalisert på Vikan som ligger 20 minutter fra Namsos. Vårt […]

Les mer

Bedriftsutvikler/ rådgiver

Øverst i Trøndelag ligger Namsskogan og Røyrvik. Langt fra byens larm og med fantastisk natur sommer som vinter. Nå har du muligheten til å utøve ekstremsport både i jobb og på fritiden. Å utvikle nytt og eksisterende næringsliv, og bidra til økt bosetning i distrikts Norge er en øvelse som krever pågangsmot, utholdenhet og nytenking. […]

Les mer

Vikarer – avisdistribusjon

Trønder-Distribusjon søker etter vikarer på Frosta, Levanger og Namsos. Vi trenger vikarer både til små (ca 2-3 timer) og litt større (ca 4-6 timer) ruter. Du bør ha bosted i nærheten av der du søker jobb og disponere egen bil. Arbeidsoppgaver: Distribuere abonnementsaviser, pakker og andre produkter i postkasser. Bruk av elektronisk distribusjons verktøy for […]

Les mer

Ferievikarer 2023

I forbindelse med ferieavviklingen for 2023 har vi behov for ferievikarer ved følgende steder: Grong sykeheim Hjemmebasert omsorg, herunder hjemmesykepleien, hjemmehjelp (vikarer som hjemmehjelp bør disponere bil) Miljøarbeidertjenesten (avdeling for personer med funksjonsnedsettelse, avlastningsboliger) Grong legekontor (helsepersonell) Kjøkken og vaskeritjenester Felles for stillingene: Søkere bør være fylt 18 år, men søkere mellom 16 og 18 […]

Les mer

Miljøveileder – grunnskolene i Overhalla

Overhalla kommune søker etter miljøveileder med erfaring og interesse innenfor atferdsanalyse, utfordrende atferd og målrettet miljøarbeid. Miljøveileder vil være tilknyttet begge grunnskolene i kommunen og utøver i skolene etter behov. Overhalla kommune søker etter fagperson til utviklingsarbeidet med kompetanseheving av ansatte i grunnskolene innen psykisk helse og adferdsutfordringer. Det skal utvikles et godt kunnskapsbasert og […]

Les mer

Ledige stillinger – Overhalla sykeheim

Overhalla sykeheim søker etter nye medarbeidere. Har du lyst på nye utfordringer? Vil du være med på å yte gode tjenester til beboerne på Overhalla sykeheim? Vi søker etter: Sykepleier i 75% fast stilling for tiden som nattevakt Helsefagarbeider i 50% fast stilling for tiden som nattevakt Overhalla sykeheim har totalt 35 plasser fordelt på […]

Les mer

Rektor – Hunn skole

Overhalla kommune i Trøndelag har ca. 3830 innbyggere. Kommunesenteret ligger sentralt i forhold til fly- og togsamband (ca. 20 km øst for Namsos). Kommunen har 2 grunnskoler med til sammen 510 elever. Det er i tillegg et bredt kulturskoletilbud. Det satses mye på å gi elevene et godt undervisningstilbud gjennom dyktige ansatte og et godt […]

Les mer

Avdelingsingeniør – bygg og eiendom

Overhalla kommune i Trøndelag har ca. 3830 innbyggere. Kommunesenteret ligger sentralt i forhold til fly- og togsamband (ca. 20 km øst for Namsos. Et variert godt næringsliv har bidratt til økende folketall de senere årene. Teknisk avdeling har behov for å styrke sin bygningstekniske kompetanse og søker avdelingsingeniør for bygg og eiendom. Du vil inngå […]

Les mer

Bussjåfører

Røyrvik Auto AS holder til i indre Namdal og fyller i år 50 år. I tillegg til busstransport omfatter virksomheten også YX bensinstasjon og Byggern byggevareforretning midt i Røyrvik sentrum. Busstransporten er anbudskjøring som undertransportør til VY. Vi har behov for 2 bussjåfører til å kjøre våre bussruter i Røyrvik og Namsskogan. Mangler du førerkort […]

Les mer

Mekaniker

Vil du jobbe med mekanisk reparasjon og vedlikehold, samtidig som du får delta i spennende prosjekter? Da kan dette være jobben for deg! Ved Moelven Van Severen har vi en ledig stilling som mekaniker. Vi ser etter deg som er en problemløser som tar initiativ og som synes det er spennende å jobbe med vedlikehold, […]

Les mer

Drifteteknikere/ teknisk personell

Svaberget Smolt blir sentralt i framtidas bærekraftige havbruk. Resirkuleringsanlegget eid av SinkabergHansen og Emilsen Fisk vil årlig produsere inntil åtte millioner fisk. Nye medarbeidere får innsikt og kompetanse på ett av næringas mest spennende fagfelt. Bindalssmolt er vårt meget kompetente anlegg som produserer ved tradisjonell gjennomstrømning. Ved våre to «søsterbedrifter» på Svaberget søker vi nå […]

Les mer

Prosjektmedarbeider

Grong kommune søker en ny prosjektmedarbeider  i 100 % stilling som, i samspill med hele organisasjonen, skal arbeide for å generere prosjekter som kan gi en videreutvikling av vår organisasjon og våre tjenester. Vi opplever at flere og flere statlige midler er prosjektbasert og må søkes ut. Det pågår kontinuerlige endringsprosesser for å tilpasse organisasjon […]

Les mer

Tømrer – Namsos

Recover er spesialister på skadebegrensning og gjenoppbygging etter brann-, vann- og miljøskader samt industriservice. Vi er Nordens ledende selskap innen faget skadebegrensning med totalt over 2500 medarbeidere og 45 års erfaring. I Norge er vi over 1000 medarbeidere og har en årlig omsetning på over 1,3 milliarder kroner. Våre kunder er i første rekke forsikringsselskaper, […]

Les mer

Tømrer – Rørvik

Recover er spesialister på skadebegrensning og gjenoppbygging etter brann-, vann- og miljøskader samt industriservice. Vi er Nordens ledende selskap innen faget skadebegrensning med totalt over 2500 medarbeidere og 45 års erfaring. I Norge er vi over 1000 medarbeidere og har en årlig omsetning på over 1,3 milliarder kroner. Våre kunder er i første rekke forsikringsselskaper, […]

Les mer

Ledig 100% stilling – rus og psykisk helsetjeneste

Rus og psykisk helsetjeneste har 3,75 årsverk i et tverrfaglig miljø. Tjenesten er organisert i enheten Helse og familie, og er lokalisert sammen med kommunens øvrige helsetjenester ved Overhalla helsesenter. Ledig 100% fast stilling ved rus og psykisk helsetjeneste i Overhalla kommune For stillingen gjelder:  Kvalifikasjoner: Sykepleier med videreutdanning innen psykisk helsearbeid Annen treårig helse- og […]

Les mer

Regnskapskonsulent

Regnskapshus 24 AS er ditt lokale regnskapskontor som gir profesjonell bistand innen regnskap, lønn og økonomisk rådgivning for mindre og mellomstore bedrifter. Regnskapshus 24 AS ble etablert i 2015 av Reinhard Witt. Han er Sivilagronom og autorisert Regnskapsfører, og har lang erfaring innen regnskap for enkeltpersonenforetak og aksjeselskaper. Regnskapshus 24 AS tilbyr regnskapstjenester lokalt og […]

Les mer

Rektor – Namsos barneskole

Namsos barneskole er en sentralt beliggende byskole plasser på Bjørum i Namsos. Skolen har ca 200 elever. Lærere og assistenter utgjør ca. 40 voksne ved skolen. SFO holder til i småtrinns-avdelingen ved skolen. Namsos barneskole er en tradisjonsrik skole som i 2020 feiret 50-årsjubileum med jubileumsdag og feiring med to flotte forestillinger i skolens «hjerte», […]

Les mer

Fastlege – kommunalt ansatt

Overhalla kommune i Nord-Trøndelag har ca. 3800 innbyggere. Kommunen ligger sentralt i forhold til fly- og togsamband og ca 20 km fra Namsos. Et variert godt næringsliv har bidratt til økende folketall de senere årene. Ledig 100% stilling som kommunalt ansatt fastlege ved Overhalla legekontor. Legekontoret er samlokalisert med blant annet fysioterapi, helsestasjon, psykiatritjeneste og […]

Les mer

Sykepleier/ vernepleier – natt

Namdal Rehabilitering IKS er et rehabiliteringssenter som eies av 10 kommuner i Namdalen + Osen. Senteret er lokalisert på Høylandet Nord i Trøndelag, og har plass til 26 brukere. Senteret utfører rehabilitering for eierkommunene innenfor et bredt felt av diagnosegrupper. I tillegg har Namdal Rehabilitering avtale med Helse Midt Norge om spesialisert rehabilitering til følgende […]

Les mer

Servicemedarbeidere

Midtre Namdal Avfallsselskap IKS er et interkommunalt selskap eid av 12 kommuner. Selskapet ble etablert i 1979 og har med datterselskaper en årlig omsetning på 180 mill. kr og 60 årsverk. Vi utfører renovasjon i eierkommunene og behandler avfall fra husstander og bedrifter. Selskapet er miljø- og kvalitetssertifisert etter NS/EN 14001:2015, 9001:2015 og 45001:2018. Servicemedarbeidere […]

Les mer

Daglig leder

Vi søker en fremtidsrettet daglig leder med sterk driv og stor gjennomføringsevne. Du er kundeorientert, ambisiøs og målrettet, og opptatt av å bygge et godt team gjennom å få andre til å lykkes. Vi ser etter deg som er: Entusiastisk og tar tak i ting. Salgsdrevet, og med god økonomisk forståelse. Har fokus på inntjening […]

Les mer

Assisterende rektor

Høylandet skole er en kombinert barne- og ungdomsskole i Høylandet kommune med 150 elever og 38 ansatte. Ønsker du å jobbe på en skole med meget godt arbeidsmiljø? Er du på utkikk etter en arbeidsplass med rom for humor og mye latter? Ønsker du å delta i et team og jobbe med pedagogisk utviklingsarbeid? Er […]

Les mer

Pedagogeles åvtehke/ pedagogisk leder – Suaja Maanagïerte

100 % ihkuve barkoe gååvnese goh pedagogeles åvtehke Suaja Maanagïertesne Suaja Maanagïerte gieltegs evtiedimmien uvte tjåådtje mij raaktan datne maahtah meatan årrodh hammoedidh! Åarjelsaemien maanagïerte lea bielie Saemien byjjenimmieektievoeteste Snåasen tjïeltesne. Suaja Maanagïerte lea akte 4 pilovtemaanagïertijste Nöörjesne mah SáMOS-prosjekten tjïrrh (Saemien maanah orre ektietjïehtjelinie), edtjieh saemien maanagïerten båetijem aejkiem hammoedidh. Daah maanagïerth edtjieh maehtedh […]

Les mer

Helsefagarbeider – bo- og miljøtjenesten

Vi søker etter en ny medarbeider v/ Bo og miljøtjenesten i Overhalla. Bo og miljøtjenesten består av ett bofelleskap for personer med funksjonsnedsettelser. I tillegg tilbyr vi avlastningstjeneste til barn med ulike behov. Bo og miljøtjenesten ligger like ved Overhalla helsesenter. Bo og miljøtjenesten flyttet i mai 2021 i ett helt nytt moderne bygg. Vi […]

Les mer

Ferievikariat sommeren 2023 – helse og omsorg

Til sommeren har vi behov for ferievikarer i perioden uke 25-32 ved: Overhalla sykehjem (pleiepersonell/ assistenter) Bo- og miljøtjenesten og avlastning for barn/unge (miljøarbeidere/ assistenter) Hjemmetjenesten (pleiepersonell/ assistenter i hjemmesykepleien/ hjemmehjelp) Overhalla storkjøkken (assistenter) Ønske om arbeidssted og eventuelt behov for arbeidsfrie perioder MÅ komme frem i søknaden. Bonus på 10 000,- utbetales for vikarer […]

Les mer

Ledige stillinger – Vangan barnehage

Ledige stillinger som fagarbeider i Vangan barnehage, Flatanger kommune I Flatanger er det mye positivt som skjer; næringslivet går så det suser, og barnetallet øker i barnehagene og skolene framover. Vangan barnehage er en 3-avdelings barnehage med ca. 50 barn. Barnehagelokalene er nye og moderne, og barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser med nærhet til skog, […]

Les mer

Ledige stillinger – miljøarbeidertjenesten

Med bakgrunn i opprettelse av nye tiltak og pensjonsavganger har vi følgende ledige stillinger i Miljøarbeidertjenesten i Høylandet kommune: Ledige stillinger f.o.m. 30.01.23: 2 x 100 % faste stillinger, fortrinnsvis som verne/sykepleier 60 % fast stilling som helsefagarbeider Fra og med 1.04.2023: 100 % fast stilling som fortrinnsvis verne/sykepleier 50 % fast stilling som helsefagarbeider […]

Les mer

Fiskehelsekonsulenter

Til vårt nye kontor på Rørvik søker vi nå inntil 3 Fiskehelsekonsulenter I jobben som fiskehelsekonsulent i Åkerblå får du en variert arbeidshverdag både på kontoret og i felt. Du vil følge opp kunder og delta i interne og eksterne prosjekter. Du får være ute i vakker norsk natur i all slags vær. Du vil […]

Les mer

Ferskvaremedarbeider

SPAR Skage søker Ferskvaremedarbeider i 100% stilling – noe for deg? Sentrale arbeidsoppgaver: Kundebehandling, salg og service Ansvar for daglig drift av ferskvareavdelingen Produksjon og klargjøring av ferskvaredisker Steking av småvarer til brødavdelingen Kontakt med leverandører Bestillinger Kampanjeansvar Vareinnfylling i avdelingen Trygg mat og internkontrollrutiner Svinn og kvalitetskontroll Renhold og hygienerutiner Ønskede kvalifikasjoner: Matfaglig bakgrunn […]

Les mer

Sjåfør

Sjåfør søkes til innsamling av melk i Namsosområdet! Sæternes Transport AS er et transportfirma lokalisert på Rørvik, med ei avdeling i Namsos. Vi driver i tillegg storbilverksted og salg av dekk til lastebiler, busser og personbiler. Sæternes Transport AS har i dag innsamling av melk i hele Ytre Namdal, Bindal, Namsos, Overhalla, Høylandet, Jøa og […]

Les mer

Leder Servicesenter

Er du en motivator og lagleder, som legger stor vekt på utvikling og resultat innenfor salg? TESS søker etter en leder til vårt servicesenter på Rørvik. Du har engasjementet, ambisjonen og viljen for å lykkes! Du trives med å motivere andre og skape resultater i en hektisk hverdag. Du vet at kunden alltid kommer først […]

Les mer

Helgestillinger – Bo- og miljøtjenesten

Vi søker etter nye medarbeider v/ Bo og miljøtjenesten i Overhalla. Bo og miljøtjenesten består av ett bofelleskap for personer med funksjonsnedsettelser. I tillegg tilbyr vi avlastningstjeneste til barn med ulike behov. Bo og miljøtjenesten ligger like ved Overhalla helsesenter. Bo og miljøtjenesten flyttet i mai 2021 i ett helt nytt moderne bygg. Vi søker […]

Les mer

Leder drift og utvikling

SinkabergHansen er en selvstendig oppdrettsaktør med hovedkontor på Marøya i Nærøysund kommune. Selskapet har i dag om lag 280 egne ansatte. Havbruksavdelingen drifter lokaliteter i Trøndelag og Nordland. Laksefabrikken for slakting og bearbeiding ligger på Marøya. Produksjon av settefisk skjer i Nærøysund/Bindal. Eget rederi og verkstedavdelinger hører med – sammen med ulike prosjekter innen forskning […]

Les mer

Salgs- og markedssjef

AS Skogmo Bruk er et høvleri og impregneringsverk med beliggenhet i Skogmo Industripark i Overhalla kommune. Siden 1973 har vi levert solide resultater som en stolt leverandør av trykkimpregnert tre til fornøyde kunder over store deler av landet. I snart 50 år har vi jobbet målbevisst for å levere på: Kvalitet Service Punktlighet Vi er […]

Les mer

Montører

Med økt arbeidsmengde søker vi etter 2 montører. Er du gira på å prøve deg som montør, eller kanskje har du vært det, da er vi interessert i å høre fra deg! Vi søker etter deg som: Har førerkort klasse B Liker og jobbe selvstendig, men også med andre Er serviceinnstilt Relevant erfaring (dette er […]

Les mer

Håndverker

Håndverker til innendørs husproduksjon Ønsker du å arbeide med hendene i tørre og varme omgivelser? Vi søker ny kollega. Sjåenget Prebygg AS er en liten husfabrikk med manuell produksjon av elementer i tre for byggenæringa. All sammenstilling av elementene foregår for hånd tufta på gode håndverkstradisjoner. Produksjonen foregår innomhus i tilrettelagt fabrikklokale mellom Namsos og […]

Les mer

SIGN søker Arkitekt!

SIGN Arkitektur søker nye kollegaer. SIGN Arkitektur er et anerkjent arkitektur- og rådgivningsselskap med tilhold i Namsos. Vi jobber over hele Norge i prosjekter vi har stor tro på innvirker mennesker, i alle aldre, i alle samfunnslag. Vårt hovedmarkedsområde er offentlige prosjekter, med særlig fokus på undervisningsbygg, helsebygg, idrettsbygg og beredskapsbygg. Prosjekter med store og […]

Les mer

Operativ Teamleder Armering

Overhalla Betongbygg er et Trøndersk industrieventyr. Vi er en 75 år gammel gründerbedrift som har 230 ansatte og driver to betongelementfabrikker i Trøndelag. Vi tenker stort og bygger stort. Vi har to moderne fabrikker i stadig utvikling og for å være i front er vi avhengig av godt håndverk og flinke folk.  Overhalla Betongbygg søker […]

Les mer

Programrådgiver i integreringstjenesten

Høylandet kommune søker programrådgiver i integreringstjenesten Arbeids og ansvarsområde Kartlegging og målrettet samarbeid med deltakeren i introduksjonsprogrammet om utarbeidelse av individuell plan. Motivasjon, karriereveiledning og oppfølging av deltakere i introduksjonsprogrammet. Programrådgiverens koordinerende rolle dreier seg primært om å samordne kontakten med de instanser/aktører som til enhver tid står for kvalifiseringen, i tett samarbeid med NAV. […]

Les mer

Samisk språkkonsulent – 100 % vikariat

100 % vikariat i perioden 01.01.23 – 30.06.23 med mulighet for fast ansettelse Raarvihken tjïelte/Røyrvik kommune har siden 2013 hatt status som samisk språkforvaltningsområde. Formålet er tilrettelegging for at den samiske befolkningen skal kunne bevare og utvikle sitt språk, og gi alle rett til å bli betjent på samisk. Samisk avdeling er underlagt avdelingen Oppvekst […]

Les mer

Namdal Ressurs søker etter nye medlemmer til salgsteamet!

Stilling 1: Teknisk salg Vi er på utkikk etter en teknisk selger med hovedfokus på overflatecontainere, bunntømte- og nedgravde containere. Primært vil arbeidsoppgavene bestå av tilbudsgivning til små og store prosjekter og effektivisering av denne prosessen. Dette innebærer også arbeid rundt produkttilpasning og -utvikling samt logistikk for å finne den beste løsningen for kunden. Videre […]

Les mer

Samisk språk- og kulturmedarbeider

Ledig stilling under Oppvekst og mangfold, Samisk avdeling, Språksenteret som: SAMISK SPRÅK- OG KULTURMEDARBEIDER (sykevikariat) i 100% Oppgaver i stillingen: Tilrettelegge og være med i den praktiske gjennomføringen av prosjekt og aktiviteter ihht vedtatte planer. Bidra til å skape arenaer, møteplasser og synliggjøring av samisk språk og kultur Ønskede kvalifikasjoner: Praktisk erfaring fra og kunnskap […]

Les mer

Ledige stillinger på Røyrvik oppvekstsenter

Røyrvik oppvekstsenter består fra høsten 2022 av skolen med 41 elever, SFO og barnehage med en norsk og en samisk avdeling. Røyrvik kulturskole er samlokalisert med oppvekstsenteret og har et bredt tilbud. Vi kan tilby fin og trivelige lokaler, små klasser/grupper og godt og sosialt arbeidsfellesskap preget av humør og samarbeid. Her arbeider barn, elever […]

Les mer

Barnehagelærer

Barnehagene i Grong har følgende stillinger ledige fra 01.02.2023. 100% fast stilling som barnehagelærer med funksjon som pedagogisk leder, i Grong kommune fra 01.02.2023. Arbeidssted er for tiden ved Bergsmo barnehage. Eventuelle andre stillinger/engasjement som barnehagelærer/fagarbeider/assistent måtte bli ledige ved barnehagene i løpet av barnehageåret. Det tas forbehold om endringer. Vi ønsker en pedagogiskleder som […]

Les mer

Avdelingsleder kommunalteknikk

Grong kommune søker avdelingsleder kommunalteknikk med hovedarbeidsoppgaver drift og investeringer innenfor vei, vannforsyning og avløpsbehandling. Arbeidsoppgaver: Avdelingslederansvar med personal og økonomioppfølging, samt oppfølgingsansvar for avdelingens fagområder. Bistå med prosjekteringskompetanse til sektoren. Deltakelse i prosjekt- og planarbeid. Utvikle god samhandling med andre instanser og fagområder. Kvalifikasjoner: Minimum 3 – årig universitets- eller høyskoleutdanning innen VA, anlegg, […]

Les mer

Sykepleier

Vil du bli vår nye Sykepleier? Helse og velferd – Institusjon, Nærøysund kommune. Er du interessert i en jobb som gir deg utfordringer, spenning og mye glede? Da trenger Nærøysund kommune din kunnskap og pågangsmot! Vi har fokus på kvalitet og jobber systematisk med utvikling av tjenesten, samt kompetanseutvikling for den enkelte. Søker du videreutdanning […]

Les mer

Arealplanlegger

Enhet for plan/byggesak inngår i ansvarsområdet Teknisk, som består av enhetene kommunalteknikk, byggdrift, plan/byggesak, prosjektoppfølging, eierskapsutvikling og brann. På grunn av høy aktivitet og en positiv utvikling i regionen, har kommunen behov for å styrke kapasiteten innen planlegging og ønsker å styrke laget med deg som har erfaring innen, ev. er nyutdannet innen arealplanlegging. Som […]

Les mer

Fastlege

Overhalla kommune i Nord-Trøndelag har ca. 3800 innbyggere. Kommunen ligger sentralt i forhold til fly- og togsamband og ca 20 km fra Namsos. Et variert godt næringsliv har bidratt til økende folketall de senere årene. Ledig 100% stilling som kommunalt ansatt fastlege ved Overhalla legekontor. Legekontoret er samlokalisert med blant annet fysioterapi, helsestasjon, psykiatritjeneste og […]

Les mer

Sykepleier

Er du en engasjert sykepleier som ønsker fast stilling i Lierne Kommune? Fra januar 2023 er det ledig 77% fast stilling som sykepleier ved avdeling Kosheim, en enhet for pasienter med diagnosen demens. Det er mulighet for å utvide stillingen til ønsket stillingsprosent med Vikarpool-vakter. I stillingen arbeider du i 6 ukers turnus, med arbeide […]

Les mer

Markedssjef

Ønsker du å jobbe med markedsføring i et spennende og framoverlent kommunikasjonsbyrå? Er du en nettverksbygger og en selger som liker å organisere, planlegge og gjennomføre prosjekter og kampanjer? Liker du å jobbe kreativt i et miljø som er i stadig endring og som beveger seg raskt? Da har vi lyst til å snakke med […]

Les mer

Klinikkleder – klinikk for kirurgi

Sykehuset Namsos er et lokalsykehus med akuttmottak, traumefunksjon og fødetilbud. Som leder for Klinikk for kirurgi på Sykehuset Namsos i Helse Nord-Trøndelag HF, vil du lede en klinikk med svært mange kompetente medarbeidere innen de fleste kirurgiske spesialiteter, kirurgi, ortopedi, øye, øre-nese-hals, anestesi og intensivmedisin som yter helsehjelp til 140 000 innbyggere i hele vårt […]

Les mer

Sykepleier

Flatanger kommune er en liten kystkommune i Nord-Trøndelag med ca. 1100 innbyggere. Nærmeste by er Namsos ca. 7 mil. Kommunen er i sterk vekst innenfor privat sektor, spesielt innenfor havbruksnæringen. Kommunen har ferdigstilt renovering og bygging av nytt pleie- og omsorgstun. Kommunen har gode oppvekstsvilkår for barn og unge og god barnehagedekning. Vi har en […]

Les mer

Ledige stillinger – helse

Vi søker etter en ny medarbeider v/ Bo og miljøtjenesten i Overhalla. Bo og miljøtjenesten består av ett bofelleskap for personer med funksjonsnedsettelser. I tillegg tilbyr vi avlastningstjeneste til barn med ulike behov. Bo og miljøtjenesten ligger like ved Overhalla helsesenter. Bo og miljøtjenesten flyttet i mai 2021 i ett helt nytt moderne bygg. Vi […]

Les mer

Ledige stillinger – skole

Spesialpedagogisk koordinator (60%) / lærer (40%), Overhalla barne- og ungdomsskole Ledig vikariat som spesialpedagogisk koordinator i inntil 60% stilling og undervisningsstilling i inntil 40 % stilling, totalt inntil 100 % stilling 1. Spes.ped.koordinator Overhalla barne- og ungdomsskole søker etter spes.ped.koordinator i inntil 60 % stilling. Stillingen omfatter også ansvaret for koordinering av undervisningen for flerspråklige […]

Les mer

Ledige stillinger – barnehage

Overhalla er et tettsted Nord i Trøndelag med vakker natur og en rik kulturarv. Lakseelva Namsen er sentral i kommunen, og er landets beste sportsfiskeelv etter laks. Dette bringer turister fra hele verden til Overhalla i fiskesesongen. Kommunen har et variert næringsliv med basis i landbruk og tilhørende foredling. Kommunen har en rekke kulturminner – […]

Les mer

Servicemontør

Vil du ha en spennende, variert og aktiv arbeidsdag med hyggelige kollegaer og kunder? Og bidra til vår visjon om å skape økt trivsel og effektivitet på norske arbeidsplasser? Lindbak er Norges ledende totalleverandør til arbeidsplassen. Vi leverer kontormøbler, utskriftstjenester, IT- og AV-løsninger, kaffe og vann med mer. I Lindbak er vi opptatt av å […]

Les mer

Lærerstilling

100% fast lærerstilling hos Grong voksenopplæring Grong kommune ligger sentralt i Namdalen i Trøndelag, langs E6, ca. 20 mil nord for Trondheim. Gjennom kommunen renner den kjente lakseelva Namsen, og ved foten av Geitfjellet finner du Bjørgan alpint- og skianlegg, og gokart bane. I kommunen er det full barnehagedekning og et godt skoletilbud, som også […]

Les mer

Ledige stillinger – Miljøarbeidertjenesten

Ledige stillinger ved miljøarbeidertjenesten Miljøarbeidertjenesten består av et bofellesskap for personer med funksjonsnedsettelse og har i tillegg avlastningstilbud til barn med ulike behov. Vil du bli en del av et lag med dyktige helsearbeidere, som jobber ut fra verdiene om å ivareta brukernes behov, samt jobbe for å skape en meningsfylt tilværelse for våre brukere? […]

Les mer

Fagarbeider – barnehage

Barnehagene i Grong har følgende stillinger ledig: 100% fast stilling som fagarbeider, for tiden ved Bergsmo barnehage ledig fra 13.02.2023. Eventuelt andre stillinger som måtte bli ledig i barnehagene i Grong i løpet av barnehageåret. Hos oss får du et kollegium som ønsker at alle skal trives både i og utenfor arbeidsplassen. Vi har: Et […]

Les mer

Sykepleier

Vi har pasienten i fokus 24 timer i døgnet, og vi jakter nye kollegaer som brenner for sitt fag og som ønsker å gi av sin kunnskap, omsorg og trygghet. Vil du bli en del av et lag med dyktige helsearbeidere, som jobber ut fra verdiene om å ivareta brukernes akutte og grunnleggende behov, samt […]

Les mer

Befrakter

E. Flasnes Transport AS har drevet med transport siden 1951. Vi har 24 lastebiler og 7 varebiler. Bedriften er lokalisert på Spillum i Namsos og har 35 ansatte. I 2021 var omsetningen 55 mill. kr. Vi er et allsidig transportfirma som tilbyr fleksible og pålitelige transportløsninger i Norden. Vi har terminal på Spillum, faste stykkgodsruter […]

Les mer

Rørlegger

Er du vår nye rørlegger? Namdal VVS-Teknikk AS er en bedrift med 8stk ansatte pr. dags dato, som er spredt over store deler av indre Namdalen. På grunn av økende arbeidsmengde søker vi etter fagarbeider som er tiltenkt hovedområde Indre Namdalen. (Lierne) Søker etter selvstendig rørlegger med svennebrev, vi driver med renseanlegg både for vann […]

Les mer

Personal- og lønnsmedarbeider

SinkabergHansen er en selvstendig oppdrettsaktør med hovedkontor på Marøya i Nærøysund kommune. Selskapet har i dag om lag 280 egne ansatte. Havbruksavdelingen drifter lokaliteter i Trøndelag og Nordland. Laksefabrikken for slakting og bearbeiding ligger på Marøya. Produksjon av settefisk skjer i Nærøysund/Bindal. Eget rederi og verkstedavdelinger hører med – sammen med ulike prosjekter innen forskning […]

Les mer

Ledige stillinger – hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten i Overhalla har base i Overhalla helsesenter, og er samlokalisert med helsetjenestene i Overhalla. Vår hjemmetjeneste er under stadig utvikling, og vi jobber kontinuerlig for å tilpasse våre tjenester til morgendagens oppgaver. Velferdsteknologi er en del av våre tjenester. Ett bredt spekter av pasientgrupper får tjenester av hjemmesykepleien, der flere tekniske sykepleierfaglige prosedyrer etter […]

Les mer

Produksjonsleder

Overhalla Mekaniske er en solid bedrift med produksjonssted/fabrikk i Overhalla og Namsos, og avdelingskontor i Trondheim med ansatte innen prosjektering og salg. Vi har røtter tilbake til 1887 og er en del av Overhalla Gruppen. Det er nå 35 ansatte hos oss og vi søker stadig etter flere da vår oppdragsmengde er stigende. Vi har […]

Les mer

CNC-operatør

Overhalla Mekaniske er et firma i stadig utvikling og med røtter helt tilbake til 1887. Vår hovedkompetanse er innenfor byggstål og spesialprodukter som HSQ-bjelker, formbygging, innstøpingsgods, produksjonsutstyr til betongindustrien, tårnsiloer, samt vedlikehold og tradisjonell mekanisk produksjon. Vi er i dag 35 ansatte fordelt på to produksjonssteder i Namsos og Overhalla, og vi har et salgs […]

Les mer

Driftstekniker

Exanorth AS søker etter deg som vil være med på å utvikle og drifte vårt datasenter i Namsskogan Exanorth har siden oppstarten i 2020 bygget og kontinuerlig utviklet det som skal bli et ledende datasenter i Norge. Datasenteret har flere forskjellige kunder og kundemassen vokser. Med voksende aktivitet øker behovet for dyktige medarbeidere med bakgrunn […]

Les mer

Assistenter – Overhalla sykeheim

Overhalla kommune søker etter nye medarbeidere. Har du lyst på nye utfordringer? Vil du være med på å yte gode tjenester til beboerne på Overhalla sykeheim? Om Overhalla sykeheim: Overhalla sykeheim har totalt 35 plasser fordelt på ulike avdelinger; demensavdeling, somatisk langtidsavdeling og korttidsavdeling. Sykeheimen har gjennom flere år hatt ulike prosjekter. Noe som har […]

Les mer

Lokalitetsleder

Lokalitetsleder er den faglige ansvarlige på lokaliteten i samarbeid med driftsleder og produksjonsleder. Ansvarsområder: Sikre en forsvarlig biologisk og teknisk drift av anlegget Planlegging og oppfølging av arbeidsoperasjoner og vedlikehold på lokaliteten Oppfølging på kontrollsystemer, internkontroll, HMS og kvalitetsarbeid Personalansvarlig på lokalitet Rapportering til produksjonsleder Kvalifikasjoner vi leter etter hos deg er at du har: […]

Les mer

Driftstekniker/ røkter

Emilsen Fisk AS har ledig stiling som: Driftstekniker/røkter Arbeidsoppgaver: Daglig drift av anlegg Foring og tilsyn av fisken Kontroll, rengjøring, vedlikehold av teknisk utstyr og anlegg Journalføring og rapportering Kvalifikasjoner vi leter etter hos deg er at du har: Fagbrev/utdanning innen akvakultur eller lang erfaring innenfor havbruk. Erfaring fra båtkjøring Teknisk og mekanisk kompetanse er […]

Les mer

Arbeidsleder

MN Vekst er en arbeidsmarkedsbedrift som tilrettelegger arbeid for mennesker med ulike utfordringer. Vi bidrar til opplæring, kvalifisering og formidling til det ordinære arbeidsliv. MN Vekst arbeider på oppdrag for Nav og våre eierkommuner Namsos og Flatanger. I tillegg har vi oppdrag for næringslivet og private. Bedriften har mange avdelinger for arbeidsutprøving og søker nå: […]

Les mer

Vernepleier

Vi søker etter medarbeider v/ Bo og miljøtjenesten i Overhalla. Bo og miljøtjenesten består av ett bofelleskap for personer med funksjonsnedsettelser. I tillegg tilbyr vi avlastningstjeneste til barn med ulike behov. Bo og miljøtjenesten ligger like ved Overhalla helsesenter. Bo og miljøtjenesten flyttet i mai 2021 i ett helt nytt moderne bygg. Vi søker etter […]

Les mer

Produksjonsmedarbeider

Vi har siden 1987 produsert alle typer takstoler og komplette byggesett til det norske markedet. I dag ligger TreeCon (tidligere PH Takstoler) i Høylandet kommune i Trøndelag. Vi vokser og etablerer ny fabrikk i Namsos som kommer som et supplement til vår nåværende fabrikk på Høylandet. Framtiden for moderne trebygg og trekonstruksjoner har aldri vært […]

Les mer

Ingeniør/ saksbehandler

Ledig stilling som ingeniør/saksbehandler ved plan- og utviklingssektoren i Bindal kommune Bindal kommune, en godt veldrevet småkommune, har ledig 100% fast stilling som ingeniør/saksbehandler ved plan- og utviklingssektoren. Tiltredelse etter nærmere avtale. For sektoren er det summen av den jobben som utføres på avdelingen som er viktig. Ansvarsoppgavene kan derfor tilpasses din kompetanse. Du vil […]

Les mer

Prosessoperatør

Vital Rørvik AS produserer næringsrike fiskeoljer og protein-/fiskemelprodukter av ferske slakterester og biprodukter fra laks. Vi selger alle våre produkter til produsenter av ulike fõrvarer til både fisk og hund/katt. Fabrikken ligger i Rørvik i Nærøysund kommune, og rommer et moderne prosessanlegg med termisk- og separeringsteknologi. Vi har døgnkontinuerlig produksjon som driftes av prosessoperatører, industrimekanikere, […]

Les mer

Industrimekaniker

Vital Rørvik AS produserer næringsrike fiskeoljer og protein-/fiskemelprodukter av ferske slakterester og biprodukter fra laks. Fabrikken ligger i Rørvik i Nærøysund kommune, og rommer et moderne prosessanlegg med termisk- og separeringsteknologi. Vi har døgnkontinuerlig produksjon som driftes av prosessoperatører, industrimekanikere, næringsmiddel-, drifts-, og kvalitets spesialister med i teamet. Vi vokser og bemanner nå opp teknisk […]

Les mer

Plan- og ressurssjef

Vil du bli plan- og ressurssjef i Bindal kommune? Bindal kommune er en liten og godt drevet kommune hvor du vil lede drift av tekniske anlegg og oppgaver innen arealforvaltning, plan, landbruk, skog, vilt, klima og miljø. Kommunen legger også vekt på å utvikle bedre tjenester og vurderer løpende nye prosjekter. Som plan- og ressurssjef […]

Les mer

Driftsleder

Driftsleder Grong Skisenter Personen vi søker bør ha erfaring og utdanning innen mekaniske fag. Det vil være en fordel å ha erfaring innen elektrofag. Stillingen er 100% fast ansettelse, med ulik arbeidstid sommer/vinter, med høyeste belastning gjennom vinter. Personen vi søker etter må være fleksibel, ha «stå på vilje», kunne jobbe under press i hektiske […]

Les mer

Kundemottaker

Motorpartner Namsos AS er en del av Skoda-kjeden og selger nye og brukte kjøretøy. I tillegg til bilsalg består Motorpartner Namsos AS av en ettermarkedsavdeling somtilbyr verkstedtjenester og delesalg. Motorpartner Namsos AS har 10 ansatte og omsatte i 2021 for ca. 110 mill. Motorpartner Namsos AS er eneste service- punkt i Namdalen som er sertifisert […]

Les mer

Landmåler/ oppmålingsingeniør

Namsos kommune sitt virksomhetsområde plan, bygg og areal har to ledige 100 % stillinger innenfor fagområdet kart og oppmåling. Virksomhetsområdet har ansvar for behandling av byggesaker, arealplaner, landbruk, skogbruk, miljø, GIS og oppmåling og består av 19 ansatte. Virksomhetsområdet er delt i 4 fagseksjoner; kart og oppmåling, plan, byggesak og landbruk. Fagseksjon kart og oppmåling […]

Les mer

Produksjonsmedarbeider

Produksjonsmedarbeider – Tømrer i fabrikk Vi i Overhalla Hus driver en moderne fabrikk og produserer vegg og takelementer til bolighus og større prosjekter. Men, selv om vi er aldri så moderne så er vi helt avhengig av godt håndverk og flinke folk. På grunn av økende oppdragsmengde søker vi etter flere medarbeidere i fabrikk. Vi […]

Les mer

Avdelingsingeniør

Overhalla kommune i Trøndelag har ca. 3800 innbyggere. Kommunen ligger sentralt i forhold til fly- og togsamband og ca. 2 mil fra Namsos i vest og ca. 2 mil fra Grong og E6 i øst. Et variert godt næringsliv har bidratt til økende folketall de senere årene og vi har mange spennende prosjekter på gang. […]

Les mer

Sjåfør

Sjåfør til innsamling av melk i Nærøysund, Leka og Bindal søkes! Sæternes Transport AS er et transportfirma lokalisert på Rørvik, med ei avdeling i Namsos. Vi driver i tillegg storbilverksted og salg av dekk til lastebiler, busser og personbiler. Sæternes Transport AS har i dag innsamling av melk i hele Ytre Namdal, Bindal, Namsos, Høylandet, […]

Les mer

Løyvehaver – Namsos Taxi

Ledig løyvehaver fra 1. januar 2023 tilsluttet Namsos Taxi SA. Namsos Taxi SA holder til ved skysstasjonen i namsos med fysisk sentral. Vi er 6 eiere tilsluttet sentralen. Ønsker du mer informasjon rundt løyvet, kontakt: Finn Åge Forås, mob: 906 24 749 Søknad sendes pr epost til namtaxi@online.no Søknadsfrist: 15. november 2022

Les mer

Prosjektleder

Prosjektleder – felles legetjeneste i Indre Namdal Kommunene Lierne, Røyrvik, Namsskogan og Grong har i flere år hatt samarbeide rundt drift av Indre Namdal legevakt. Kommunene har nå mottatt tilsagn om prosjektmidler for å jobbe frem en mer bærekraftig legetjeneste fremover i tid. Vi søker etter en prosjektleder for et interkommunalt samarbeidsprosjekt med mål om […]

Les mer

Sjåfør kl. C(E)

Vi har ledig stilling med snarlig tiltredelse for sjåfør med sertifikat kl C og YSK. 40 % stilling som distribusjons-sjåfør med utgangspunkt fra vår terminal i Namsos til kunder i Namsos område. Bosted i umiddelbar nærhet til Namsos område. Det er et krav med kl C, men ønskelig at du har kl CE. Arbeidstid dagtid […]

Les mer

Sjåfør kl. CE

Vi har ledige stillinger med snarlig tiltredelse for sjåfører med sertifikat kl CE og YSK. Fast stilling som distribusjons-sjåfør med utgangspunkt fra vår terminal i Namsos til kunder i områdene Ytre Namdal/Indre Namdal Statland/Flatanger. Bosted i umiddelbar nærhet til Namsos område. Arbeidstid dagtid mandag – fredag For stillingene ønsker vi at du: Har gode norskkunnskaper, […]

Les mer

Barnehagelærer/ Pedagogisk leder

Barnehage 1 – Nøtteliten søker Barnehagelærer/Pedagogisk leder til fast 100% stilling. Tiltredelse: fortløpende – senest 1. Januar! Vi tilbyr en flott Barnehage på Kolvereid, med mange muligheter, du vil få jobbe med herlige barn og et godt, omsorgsfult og kompetent team Her har vi blant annet basseng, friluftsområde og et variert ute- og inneområde. Barnehagen […]

Les mer

Landbruksvikar/ avløsere

Namdal Landbrukstjenester SA er eid av ca 300 gårdbrukere i 12 kommuner, fra kysten til riksgrensa mot Sverige. På vegne av våre eiere har vi ca 500 ansatte, som jobber innenfor ulike husdyrproduksjoner, med hovedvekt på storfe og melkeproduksjon. Vi søker etter: En Landbruksvikar i Ytre Namdal. Landbruksvikaren er bondens beredskapsavløser ved sykdom, ulykker og […]

Les mer

Helsesykepleier

Ledig stilling i helsestasjon/-skolehelsetjenesten Helsestasjons-/ skolehelsetjenesten i Overhalla har 5 årsverk i et tverrfaglig miljø. Tjenesten er organisert i enhet Helse og familie og er lokalisert sammen med kommunens øvrige helsetjenester ved Overhalla helsesenter. 100 % stilling for helsesykepleier For stillingen gjelder: Kvalifikasjoner: Offentlig godkjent sykepleier med videreutdanning som helsesykepleier Sykepleier med planer om videreutdanning […]

Les mer

Helsesekretær

Øyelegesenteret Namsos søker HELSESEKRETÆR i 60% stilling med tiltredelse fra januar 2023. Det er ønskelig med erfaring i bruk av IT-verktøy som benyttes i stillingen. Søkere med erfaring som helsesekretær vil bli foretrukket. Lønn etter nærmere avtale. Arbeidstid: Turnus på 5 uker, hvorav 3 uker på jobb og 2 uker fri. Kontortid er fra kl. […]

Les mer

Avdelingsleder kommunalteknikk

Grong kommune ligger sentralt i Namdalen i Trøndelag, langs E6. De kjente lakseelvene Sanddøla og Namsen renner gjennom kommunen, og ved foten av Geitfjellet finner du Bjørgan alpint- og skianlegg og egen gokartbane. I kommunen er det full barnehagedekning og et godt skoletilbud, som også omfatter videregående skole og Namdal folkehøgskole. Vi søker avdelingsleder kommunalteknikk […]

Les mer

Arealplanlegger/ byggesaksbehandler

Grong kommune ligger sentralt i Namdalen i Trøndelag, langs E6. De kjente lakseelvene Sanddøla og Namsen renner gjennom kommunen, og ved foten av Geitfjellet finner du Bjørgan alpint- og skianlegg og egen gokartbane. I kommunen er det full barnehagedekning og et godt skoletilbud, som også omfatter videregående skole og Namdal folkehøgskole. Grong kommune er vertskommune […]

Les mer

Gravemaskinfører

Paulsen Maskin AS er en entreprenørbedrift med sentral godkjenning for ansvarsrett i tiltaksklasse 3. Bedriften er lokalisert med verksted på Kolvereid i Trøndelag. Aktivitetsnivået er høyt og sterkt økende. Bedriften søker nå etter: Gravemaskinfører Det vektlegges: Fagbrev vektlegges positivt Erfaring og kompetanse fra gravemaskinarbeider Evne til godt samarbeid med kollegaer og kunder Personlige egenskaper Vi […]

Les mer

Lærerstillinger – Leka kommune

100 % fast stilling som lærer er ledig for snarlig tiltredelse og 100 % vikariat for lærer fra februar 2023 Kompetanse: Vi søker fortrinnsvis lærere, men kan også vurdere søkere som er under utdanning til lærer, eller som har en annen egnet kombinasjon av real- og formalkompetanse. Oppgaver og ansvar: Undervisning i fag og på […]

Les mer

Ledige stillinger – Leka barnehage

100% STILLING SOM PEDAGOGISK LEDER OG 100 % STILLING SOM BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER Er ledig for snarlig tiltredelse; varighet ut barnehageåret (juli 2023) Dette er vikariater som kan bli faststillinger. PEDAGOGISK LEDER Kompetanse og erfaring: Barnehagelærer eller tilsvarende annen høyere utdanning med barnehagepedagogikk vil bli foretrukket. Erfaring fra tilsvarende arbeid vil telle positivt. Oppgaver og […]

Les mer

Driftsoperatør

Driftsoperatør vann, avløp og kommunale bygg Teknisk avdeling i Overhalla kommune har behov for økt kapasitet knyttet til drift av kommunale bygg, og ved våre vann- og avløpsanlegg. Det søkes derfor en driftsoperatør/vaktmester som ønsker en variert arbeidshverdag, og som kan håndtere arbeidsoppgaver innenfor flere fagområder. Stillingen innebærer drift og vedlikehold av kommunale bygg, vann- […]

Les mer

Driftsoperatør bygg/ vaktmester

Vi har ledig 100 % fast stilling som driftsoperatør/vaktmester innenfor den kommunale bygg og eiendomsmassen. Stillingen inngår i uteseksjonen ved teknisk avdeling og er en del av kommunens samlede vaktmesterteam. Arbeidsoppgaver: Vedlikehold, drift og tilsyn med kommunale bygg, skoler og barnehager, med tilhørende tekniske anlegg og utstyr Vedlikehold og reparasjon i nevnte bygg Hjelpemidler Endring […]

Les mer

Butikk koordinator

Spennende jobbmulighet innen retail for den rette person, som har interesse for salg i butikk og på digitale plattformer, og har interesse for moter og trender. Må være framtidsrettet, og vil få ansvar for SoMe, andre nettløsninger, POS system, kampanjer og events. Stillingens størrelse kan avtales etter ønske. Du vil få et selvstendig ansvar for […]

Les mer

Prosjektleder

Vil du bli vår nye prosjektleder? Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygningsmassen med utearealer. Helse Nord-Trøndelag`s bygningsmasse utgjør til sammen 100 000 m² fordelt på sykehusbygg, distriktspsykiatriske senter og personalboliger. Vi har som mål å forvalte, drifte og utvikle Helseforetakets bygninger og yte service som legger til rette for god […]

Les mer

Butikkmedarbeider

SPAR Skage søker butikkmedarbeider – deltid/ ekstrahjelp Vi har ledig deltidsstilling på ca. 20%. I tillegg trenger vi en ekstrahjelp. Du må kunne jobbe annenhver helg og kveldsvakter ved behov. Må påregne mer i ferier/høytider. Vi kan tilby: Morsom og interessant jobb innen salg og service Trivelig og godt arbeidsmiljø Lønn etter tariff Ønskede kvalifikasjoner: […]

Les mer

Sykepleier

Er du en engasjert sykepleier som ønsker 80 % fast stilling i Lierne Kommune? I Lierne kommune er det 80% fast stilling som sykepleier med tiltredelse 01.11.2022 Arbeidssted er for tiden ved Lierne Helsetun, sykeheim. I stillingen arbeider du i 6 ukers turnus, med arbeide hver 3 helg. For deg som ikke er kjent med […]

Les mer

Ledige stillinger – Bo- og miljøtjenesten

Ledige stillinger innen bo og miljøtjenesten i Lierne kommune 78% fast stilling som miljøterapeut ved Steinhagan/Bjørklund, Bo og miljøtjenesten, fra d.d. Hvis mangel på kvalifiserte søkere kan det bli aktuelt å tilsette miljøarbeider midlertidig. 79 % vikariat som helsefagarbeider ved Bo og miljøtjenesten, Steinhagan fra d.d – 15/1 23, turnus dag/kveld med 3 hver helg. […]

Les mer

Produksjonsmedarbeider

Vi søker etter en motivert og engasjert produksjonsmedarbeider som vil bli en del av vårt team på Namdal Kornsilo på Skogmo. Arbeidsoppgaver vil omfatte variert arbeid i produksjonen, som produksjon av kraftfôr, mottak og tørking av korn, renhold og forebyggende vedlikehold på våre produksjonslinjer. Stillingen inngår i en 3-skiftordning. Vi ønsker å styrke kompetansen vår […]

Les mer

HR medarbeider/ Personalleder

Emilsen Fisk er et voksende og morderne oppdrettsselskap. Det er heleid av Emilsen Gruppen. Konsernet består av Emilsen Fisk, Emilsen Rederi, Holmen Rederi, Teft Eiendomsselskap, Emilsen Smolt., samt at vi  har eierandeler i Flatanger settefisk, Vital Rørvik, OMS og NTS. Vi er over 50 dyktige ansatte som står for en produksjon av laks til en […]

Les mer

Lærer – 100% fast stilling

Overhalla Montessoriskole ligger lokalisert på Øysletta i Overhalla kommune. Det er ca. 1,5 mil fra Grong, og ca. 3,5 mil fra Namsos. Vi har et stabilt elevtall på 60 elever, fordelt på 1.-10. trinn. Vi arbeider etter Maria Montessoris pedagogikk, og følger Læreplan for montessoriskolen Lærer i 100 % fast stilling. Arbeidsoppgaver: Undervisning på 1.-10.trinn. […]

Les mer

100 % Vikariat som lærer på Høylandet

Høylandet skole er en kombinert barne- og ungdomsskole i Høylandet kommune med 142 elever og 38 ansatte. Ønsker du å jobbe på en skole med meget godt arbeidsmiljø? Er du opptatt av og flink til å se hvert enkelt menneske? Er samarbeid og relasjonsbygging dine sterke sider? Da er Høylandet barne- og ungdomsskole rette stedet for deg! På […]

Les mer

Sykepleier og Fysioterapeut

Namdal Rehabilitering IKS er et rehabiliteringssenter som eies av 10 kommuner i Namdalen + Osen. Senteret er lokalisert på Høylandet Nord i Trøndelag, og har plass til 26 brukere. Senteret utfører rehabilitering for eierkommunene innenfor et bredt felt av diagnosegrupper. I tillegg har Namdal Rehabilitering avtale med Helse Midt Norge om spesialisert rehabilitering til følgende […]

Les mer

Sulten og engasjert bilselger

Namsos Bil er en nystarta bedrift, ble etablert i 2019, har levert gode økonomiske resultater helt fra starten av. Vi jobber hver dag for å skape gode opplevelser for både kunder, leverandører og medarbeidere. Og ikke minst: Vi har blant markedets beste og mest spennende produkter Vi ser etter en sulten og engasjert bilselger som […]

Les mer

Teamleder barnevern

Indre Namdal barnevern- og PPT er en samorganisert interkommunal tjeneste etter vertskommuneprinsippet. Tjenesten innbefatter kommunene Grong, Høylandet, Namsskogan, Røyrvik og Lierne. Grong kommune er vertskommune. Barneverntjenesten er inndelt i team og har egne teamledere. Barnevernkonsulent med teamlederfunksjon, 100% fast stilling Arbeidsgiver: Indre Namdal Barnevern- og pedagogisk/psykologisk tjeneste, Grong kommune Arbeidsoppgaver: Saksbehandling og oppfølging etter Lov […]

Les mer

Menighetspedagog

Arbeidsområdet for stillingen er Namsos kommune, med menighetene Klinga, Namsos, Otterøy, Vemundvik og Fosnes. Menighetene tilhører Midtre Namdal kirkelige fellesråd som har sitt hovedkontor i Namsos. I dette kontorfellesskapet har også menighetspedagogen kontor. I Namsos er det sykehus, Nord universitet har et studiested i byen, det er kulturhus med bibliotek, konsertsal og kunstmuseum, og et […]

Les mer

Sjåfører

NOTRA AS er et selskap eid av NORTURA SA og LITRA AS. Vi er ca. 80 ansatte og utfører transporttjenester for våre eiere innen flere områder. Dyretransport, bulktransport, ADR tank transport og Termo/ distribusjonstransport. Budsjettert omsetning for 2022 er på MNOK 170. Notra er i stor utvikling og til region Midt søkes: Sjåfører Dyretransport Namdalen […]

Les mer

HR-ansvarlig

VIL DU VÆRE MED Å UTGJØRE EN FORSKJELL FOR BEDRIFTER I VEKST OG UTVIKLING? Hos oss får du muligheten til å påvirke prestasjonene til enkeltbedrifter samtidig som du bidrar til å øke verdiskapningen i det lokale næringslivet. I Skogmo Industripark er vi 4 ansatte som jobber sammen med våre medlemsbedrifter for å fornye, forenkle og […]

Les mer

Renholdere

Vi har tre ledige stillinger som renholder ved Teknisk avdeling Overhalla Kommune. 1. 55% stilling som renholder ved Ranemsletta barnehage og Gimle Idrettshall. 2. 100% stilling ved Overhalla barne- og ungdomsskole. 3. 90% stilling ved Skage barnehage og Hunn skole. Alt av renhold foregår på dagtid. Må disponere egen bil. Fagbrev innenfor renhold er ønskelig, […]

Les mer

Fastlege

Overhalla kommune i Nord-Trøndelag har ca. 3800 innbyggere. Kommunenligger sentralt i forhold til fly- og togsamband og ca 20 km fra Namsos. Et variert godt næringsliv har bidratt til økende folketall de senere årene. Ledig 100% stilling som kommunaltansatt fastlege ved Overhalla legekontor, som er et velfungerende legekontor i Overhalla sentrum. Legekontoret er samlokalisert med […]

Les mer

Sykepleier – Namdalseid helsetun

Sykepleier i inntil 100 % fast stilling ved Namdalseid helsetun, sykeheim. Vi har ledig: 70 % fast på natt og inntil 30 % på kveld 100 % fast på dag/aften Arbeidsområdet: Direkte underlagt avdelingsleder Delta i direkte tjenesteyting overfor pasient og bidra til at ansvarsområder følges opp og at målsettinger innenfor tjenesten nås Bidra til […]

Les mer

Psykiatrisk sykepleier

Rus og psykisk helsetjeneste har 3,95 årsverk i et tverrfaglig miljø. Tjenesten er organisert i enheten Helse og familie, og er lokalisert sammen med kommunens øvrige helsetjenester ved Overhalla helsesenter. Ledig 80% fast stilling ved rus og psykisk helsetjeneste i Overhalla kommune Ved ønske om større stilling kan det være aktuelt å kombinere med stilling […]

Les mer

Pedagogisk leder og assistent

Har du lyst på en aktiv og givende hverdag? Vil du leke, le og utforske verden med barnehagebarn? Vi søker en engasjert Pedagogisk leder og en assistent i 100 % stillinger Våre krav til kompetanse: Godkjent barnehagelærerutdanning Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig For disse stillingene vil personlig egnethet, ansvarsbevissthet, initiativ, faglig engasjement og gode […]

Les mer

Arealplanlegger/ byggesaksbehandler

Bindal kommune, en av Norges mest veldrevne småkommuner har ledig stilling som arealplanlegger/byggesaksbehandler i 100% stilling ved plan- og utviklingssektoren. Tiltredelse etter avtale. Plan- og utviklingssektor består av næring, miljø, byggesak, plan, kart/oppmåling, landbruk, skog/viltforvaltning, renhold, boligforvaltning/kommunale bygg, tekniske tjenester, samt brannvesen. Du vil få sju erfarne og trivelige kollegaer som er plassert i samme […]

Les mer

Teknisk personell – Laksefabrikken

SinkabergHansen er en selvstendig helintegrert sjømatprodusent med hovedkontor i Nærøysund. I fellesskap med Emilsen Fisk røkter vi totalt 30 konsesjoner i Trøndelag og Nordland. SinkabergHansen har i dag 275 egne ansatte i hele verdikjeden fra smoltproduksjon til ferdig bearbeidet laks. Forebygging, god fiskehelse og bærekraftig ressursutnyttelse er verdier som vår virksomhet hviler på. Teknisk personell […]

Les mer

Selger proffmarked

Overhalla Proff Treelementer satser mot entreprenører og eiendomsutviklere for å levere industrialiserte tre-elementer i stor skala. Sammen med Overhalla Hus utvikler, prosjekterer og monterer vi tre-elementer til bolig-, offentlige- og næringsbygg. Vi ser etter en person som ser muligheter og kan legge til rette for gode og effektive løsninger for våre kunder. Du må også […]

Les mer

Helgestillinger – Bo og miljøtjenesten

Vi søker etter en nye medarbeidere v/ Bo og miljøtjenesten i Overhalla. Bo og miljøtjenesten består av ett bofelleskap for personer med funksjonsnedsettelser. I tillegg tilbyr vi avlastningstjeneste til barn med ulike behov. Bo og miljøtjenesten ligger like ved Overhalla helsesenter. Bo og miljøtjenesten flyttet i mai 2021 i ett helt nytt moderne bygg. Vi […]

Les mer

Museumspedagog/ fagleder formidling

Vi ser etter en person som er engasjert, positiv og er klar for lede og bidra til museets fornying i vårt møte med publikum. Kunstmuseet NordTrøndelag ser etter en museumspedagog som ønsker å ta på seg mange varierte og spennende oppgaver i et kreativt miljø. Museumspedagogen vil ha ansvar for utvikling av museets formidlingstilbud, samt […]

Les mer

Daglig leder

Vår daglige leder går over i en ny stilling i konsernet og vi søker derfor en kundefokusert og resultatorientert leder. For å lykkes i denne rollen må du være en god leder som ser og utvikler våre ansatte, er kunde- og markedsorientert, har høye ambisjoner og et sterkt ønske om å sikre langsiktig vekst. Du […]

Les mer